You are currently viewing Mitä eri markkinoinnin keinoja on?
markkinoinnin keinoja

Mitä eri markkinoinnin keinoja on?

Markkinointi on laaja käsite, joka sisältää monia erilaisia keinoja ja strategioita. Tässä artikkelissa tutustumme erilaisiin markkinoinnin keinoihin ja niiden merkitykseen yrityksen menestykselle. Olitpa sitten pienyrittäjä, markkinoinnin ammattilainen tai vain kiinnostunut markkinoinnin maailmasta, tämä artikkeli tarjoaa sinulle hyödyllistä tietoa.

Mitä eri markkinoinnin keinoja on?

1. Perinteiset markkinoinnin keinoja

Vaikka digitaalinen markkinointi on vahvasti läsnä nykypäivän liiketoimintaympäristössä, perinteiset markkinoinnin keinot ovat edelleen merkittäviä ja tehokkaita. Ne tarjoavat monia tapoja tavoittaa kohdeyleisöä ja edistää yrityksen tuotteita tai palveluita. Tässä muutamia perinteisiä markkinoinnin keinoja:

 1. Mainoskampanjat: Mainokset televisiossa, radiossa, lehdissä ja ulkomainoksissa ovat perinteinen tapa markkinoida tuotteita ja palveluita. Mainoskampanjoissa luodaan houkuttelevia mainosviestejä ja -kuvia, jotka tavoittavat suuren yleisön.
 2. Suoramarkkinointi: Suoramarkkinointi käsittää suoran viestinnän asiakkaiden kanssa postitse, sähköpostitse tai puhelimitse. Esimerkiksi suoramainoskirjeet, tarjouslehtiset tai henkilökohtaiset myyntipuhelut voivat olla tehokkaita tapoja saada suora yhteys potentiaalisiin asiakkaisiin.
 3. Tapahtumamarkkinointi: Tapahtumissa markkinoidaan yrityksen tuotteita tai palveluita. Tämä voi sisältää messuilla osallistumisen, seminaarien tai konferenssien järjestämisen, sponsoroinnin tai oman tapahtuman järjestämisen. Tapahtumamarkkinointi tarjoaa mahdollisuuden kohdata asiakkaita henkilökohtaisesti ja luoda vahvoja suhteita.
 4. Printtimainonta: Sanoma- ja aikakauslehdissä, esitteissä ja katalogeissa mainostaminen on edelleen tehokas tapa tavoittaa kohdeyleisöä. Printtimainonnassa voidaan hyödyntää värillisiä kuvia, houkuttelevia otsikoita ja selkeitä viestejä.
 5. PR-toiminta: PR (Public Relations) -toiminta pyrkii luomaan positiivista julkisuutta yritykselle ja sen tuotteille tai palveluille. Se voi sisältää lehdistötiedotteiden lähettämistä, median kanssa tapahtuvaa vuorovaikutusta, tiedotustilaisuuksia tai sponsorointia. PR-toiminta auttaa rakentamaan yrityksen mainetta ja luottamusta.
 6. Suusanallinen markkinointi: Suusanallinen markkinointi tapahtuu, kun asiakkaat suosittelevat yritystä tai sen tuotteita ja palveluita tuttavilleen. Tyytyväiset asiakkaat voivat levittää positiivista viestiä yrityksestä, mikä voi johtaa uusiin asiakassuhteisiin.
 7. Julkaisut: Yrityksen omat julkaisut, kuten asiakaslehdet, yritysblogit tai sähköiset uutiskirjeet, tarjoavat mahdollisuuden viestiä suoraan kohdeyleisölle. Julkaisuissa voidaan jakaa hyödyllistä tietoa, uutisia, vinkkejä ja tarjouksia, mikä auttaa sitouttamaan asiakkaita ja rakentamaan brändiä.

Perinteiset markkinoinnin keinot voivat täydentää digitaalisia strategioita ja tarjota mahdollisuuksia tavoittaa erilaisia kohdeyleisöjä. On tärkeää valita oikeat keinot oman kohdeyleisön ja tavoitteiden mukaisesti. Yhdistämällä perinteiset ja digitaaliset markkinoinnin keinot voi saavuttaa kokonaisvaltaisen ja tehokkaan markkinointistrategian.

2. Digitaaliset markkinoinnin keinoja

Digitaalinen markkinointi on noussut merkittäväksi voimaksi nykypäivän liiketoimintaympäristössä. Se tarjoaa monipuolisia ja tehokkaita tapoja tavoittaa kohdeyleisöä, rakentaa brändiä ja edistää yrityksen tuotteita tai palveluita. Tässä muutamia digitaalisia markkinoinnin keinoja:

 1. Verkkosivut: Verkkosivut ovat digitaalisen läsnäolon perusta. Ne tarjoavat yritykselle näkyvyyden verkossa ja mahdollisuuden esitellä tuotteita tai palveluita, tarjota tietoa ja luoda vuorovaikutusta asiakkaiden kanssa. Hyvin suunnitellut ja käyttäjäystävälliset verkkosivut auttavat muuntamaan vierailijoita potentiaalisiksi asiakkaiksi.
 2. Hakukoneoptimointi (SEO): SEO auttaa parantamaan yrityksen verkkosivujen näkyvyyttä hakukoneiden luonnollisissa (orgaanisissa) hakutuloksissa. Se sisältää avainsanojen tutkimista, sisällön optimointia, linkkien rakentamista ja teknisiä parannuksia verkkosivuilla. Hyvä SEO auttaa yritystä tavoittamaan potentiaaliset asiakkaat, kun he etsivät tuotteita tai palveluita verkosta.
 3. Sosiaalisen median markkinointi: Sosiaalinen media tarjoaa yrityksille mahdollisuuden tavoittaa suuri yleisö ja luoda vuorovaikutusta asiakkaiden kanssa. Yritykset voivat hyödyntää erilaisia sosiaalisen median alustoja, kuten Facebook, Instagram, Twitter ja LinkedIn, markkinointiviestien jakamiseen, mainosten näyttämiseen ja yhteisön rakentamiseen.
 4. Sisältömarkkinointi: Sisältömarkkinointi keskittyy arvokkaan ja hyödyllisen sisällön luomiseen ja jakamiseen. Tämä voi sisältää blogikirjoituksia, artikkeleita, oppaita, videoita, podcasteja jne. Sisältö auttaa sitouttamaan asiakkaita, rakentamaan luottamusta ja osoittamaan yrityksen asiantuntemusta.
 5. Sähköpostimarkkinointi: Sähköpostimarkkinointi on tehokas tapa pitää yhteyttä asiakkaisiin ja lähettää heille tietoa, tarjouksia ja uutisia sähköpostin välityksellä. Yritykset voivat rakentaa sähköpostilistoja ja personoida viestejä vastaanottajien tarpeiden mukaan.
 6. Hakukonemainonta (SEM): SEM sisältää mainosten näyttämisen hakukoneiden maksullisissa mainostilassa, kuten Google AdWordsissa. Yritykset voivat näyttää mainoksia tiettyjen avainsanojen hakutuloksissa ja maksavat vain, kun käyttäjä napsauttaa mainosta. Tämä auttaa yrityksiä tavoittamaan kohdeyleisönsä tehokkaasti ja ohjaamaan liikennettä verkkosivuille.

Digitaaliset markkinoinnin keinot tarjoavat monia etuja, kuten laajan kohdeyleisön tavoittamisen, paremman mittaamisen ja seurannan mahdollisuuden, personoinnin mahdollisuuden sekä nopean ja kustannustehokkaan toimeenpanon. Näitä keinoja hyödyntämällä yritykset voivat luoda vahvan digitaalisen läsnäolon ja saavuttaa menestystä nykypäivän kilpailukykyisessä markkinointiympäristössä.

3. Muita markkinoinnin keinoja

Digitaalisten markkinoinnin keinojen lisäksi on olemassa myös muita perinteisiä markkinoinnin keinoja, joilla yritykset voivat tavoittaa kohdeyleisönsä ja edistää tuotteitaan tai palveluitaan. Tässä muutamia esimerkkejä:

 1. Printtimainonta: Printtimainonta kattaa erilaiset painetut mainokset, kuten sanomalehti- ja aikakauslehti-ilmoitukset, esitteet, flyereiden ja julisteiden levityksen. Tämä keino voi olla tehokas tapa tavoittaa paikallinen tai kohdennettu yleisö.
 2. Televisio- ja radiomainonta: Televisio- ja radiomainonta tarjoavat yrityksille mahdollisuuden tavoittaa laajan yleisön televisio- ja radiokanavien välityksellä. Mainokset voidaan sijoittaa tiettyihin ohjelmiin, ajankohtiin tai kanaviin, jolloin yritys voi kohdentaa viestinsä halutulle kohdeyleisölle.
 3. Ulkomainonta: Ulkomainonta sisältää mainosten sijoittamisen ulkotiloissa, kuten mainostauluihin, bussipysäkeille, julisteisiin ja digitaalisiin mainostauluihin. Tämä keino tarjoaa näkyvyyttä ja tavoittaa liikkuvaan yleisöön.
 4. Suoramarkkinointi: Suoramarkkinointi käsittää suoran viestinnän asiakkaille tai potentiaalisille asiakkaille. Tämä voi sisältää esimerkiksi suoran postituksen, sähköpostimarkkinoinnin tai puhelinmarkkinoinnin. Suoramarkkinointi voi olla tehokas tapa personoida viestejä ja luoda suora vuorovaikutus asiakkaiden kanssa.
 5. Tapahtumamarkkinointi: Tapahtumamarkkinointi keskittyy yrityksen osallistumiseen tapahtumiin, kuten messuille, konferensseihin, sponsorointiin tai järjestämällä omia tapahtumia. Tämä antaa mahdollisuuden kohdata potentiaalisia asiakkaita kasvotusten ja luoda suoraa vuorovaikutusta.
 6. Suus-to-suuhun-markkinointi: Suus-to-suuhun-markkinointi perustuu ihmisten väliseen suositusten ja suosittelujen voimaan. Tyytyväiset asiakkaat voivat suositella yritystä, tuotetta tai palvelua tuttavilleen, mikä luo luottamusta ja voi johtaa uusiin asiakassuhteisiin.

Perinteiset markkinoinnin keinot tarjoavat edelleen arvoa ja voivat täydentää digitaalista markkinointia. Yritykset voivat hyödyntää näitä erilaisia keinoja saavuttaakseen eri kohdeyleisöt ja luodakseen monipuolisen markkinointistrategian.

Kuinka valita oikea markkinointitapa?

Valitessaan oikeaa markkinointitapaa yrityksen on otettava huomioon useita tekijöitä, kuten kohdeyleisö, markkinointitavoitteet, budjetti, kilpailutilanne ja markkinointistrategia. Tässä on joitakin vinkkejä oikean markkinointitavan valitsemiseen:

1. Määrittele kohdeyleisösi

Ymmärrä tarkasti, keitä haluat tavoittaa markkinointitoimenpiteilläsi. Selvitä, millaisia kanavia ja viestintätapoja kohdeyleisösi käyttää ja miten he ovat vuorovaikutuksessa brändisi kanssa. Esimerkiksi nuorempi kohdeyleisö voi olla aktiivisempi sosiaalisessa mediassa, kun taas vanhempi kohdeyleisö saattaa reagoida paremmin perinteisiin mainosvälineisiin.

2. Ymmärrä markkinointitavoitteesi

Selvitä, mitä haluat saavuttaa markkinointitoimenpiteilläsi. Haluatko lisätä brändin tunnettuutta, houkutella uusia asiakkaita, lisätä myyntiä tai parantaa asiakasuskollisuutta? Erilaiset markkinointitavat voivat tukea eri tavoitteita, joten ole selvillä siitä, mitä haluat saavuttaa ja valitse sen perusteella sopiva markkinointitapa.

3. Arvioi budjetti ja resurssit

Tee realistinen arvio markkinointibudjetistasi ja resursseistasi. Joissain tapauksissa digitaaliset markkinointitavat voivat olla kustannustehokkaampia kuin perinteiset keinot. Toisaalta perinteinen markkinointi voi edellyttää suurempia budjetteja, kuten mainostilaa televisiossa tai printtimainoksia. Varmista, että valitsemasi markkinointitapa sopii taloudellisiin resursseihisi.

4. Tutki kilpailutilannetta

Analysoi kilpailijoidesi markkinointistrategioita ja -taktiikoita. Selvitä, miten he tavoittavat kohdeyleisönsä ja millaisia tuloksia he saavuttavat. Tämä auttaa sinua tunnistamaan aukkoja markkinoilla ja löytämään ainutlaatuisen lähestymistavan markkinointiin. Pyri erottumaan kilpailijoista ja tarjoamaan kohdeyleisöllesi jotain arvokasta ja houkuttelevaa.

5. Huomioi markkinointistrategiasi

Ole tietoinen yrityksesi yleisestä markkinointistrategiasta ja brändiviestinnästä. Valitse markkinointitapa, joka tukee ja täydentää strategiaasi. Jos yrityksesi pyrkii luomaan modernin ja innovatiivisen imagokuvan, digitaaliset markkinointitavat voivat olla sopiva valinta. Jos taas perinteinen ja luotettava imago on tärkeä, perinteiset markkinointitavat voivat olla tehokkaampia.

6. Kokeile ja seuraa tuloksia

Markkinointi on jatkuvaa oppimista ja sopeutumista. Kokeile erilaisia markkinointitapoja ja seuraa niiden tuloksia. Analysoi tarkasti, mikä toimii ja mikä ei, ja tee tarvittaessa muutoksia markkinointistrategiaasi. Hyödynnä seurantatyökaluja ja analytiikkaa saadaksesi tietoa markkinoinnin tehokkuudesta ja asiakkaiden reaktioista.

Kun valitset oikean markkinointitavan, ota huomioon yllä mainitut tekijät ja tee päätös yrityksesi ainutlaatuisten tarpeiden ja tavoitteiden perusteella. Keskity kohdeyleisösi tarpeisiin, budjettiisi ja tavoitteisiisi, ja pyri luomaan kokonaisvaltainen markkinointistrategia, joka hyödyntää eri markkinointitapoja niiden vahvuuksia korostaen.

Päätelmä

Markkinoinnin keinojen kirjo on laaja, ja yritykset voivat hyödyntää erilaisia lähestymistapoja tavoittaakseen kohdeyleisönsä. Digitaaliset markkinoinnin keinot tarjoavat monia mahdollisuuksia tavoittaa yleisöä verkossa ja hyödyntää digitaalisen maailman tarjoamia etuja, kuten kohdennettua markkinointia, seurantaa ja analytiikkaa. Perinteiset markkinoinnin keinot, kuten printtimainonta, televisio- ja radiomainonta, ulkomainonta, suoramarkkinointi, tapahtumamarkkinointi ja suus-to-suuhun-markkinointi, puolestaan tarjoavat fyysisen läsnäolon ja vuorovaikutuksen mahdollisuuksia.

Leave a Reply